Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Prezentacja na temat realizacji mikroprojektów podczas XXII Kongresu Związku Euroregion Tatry

Prezentacja na temat realizacji mikroprojektów podczas XXII Kongresu Związku Euroregion Tatry2016-04-13
Dnia 12 kwietnia 2016 r. w Zakopanem obradował XXII Kongres Euroregionu „Tatry”. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele członków Euroregionu „Tatry” z polskiej i słowackiej strony. Przybyli również goście: Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa, Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wydział Certyfikacji i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT PL-SK  Grzegorz Gołda oraz Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska.

W trakcie Kongresu pan Michał Stawarski, Kierownik Działu projektu parasolowego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 priorytet 1 zaprezentował zebranym informacje na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion „Tatry” w latach 2014-2022 w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Kongres podjął także Uchwałę w sprawie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja, w której m.in.  zwraca się do wszystkich członków Euroregionu „Tatry” o przygotowanie i realizację wspólnych polsko-słowackich mikroprojektów, które przyczynią się do pogłębienia transgranicznej współpracy.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją nt. mikroprojektów oraz uchwałą nr 4.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdą Państwo tutaj.