Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Prezentacja na temat FMP w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Prezentacja na temat FMP w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-20202015-04-16
W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu odbył  się XXI Kongres Związku Euroregion "Tatry". W trakcie spotkania  została zaprezentowana informacja na temat roli Euroregionu „Tatry” w realizacji funduszu małych projektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Mikroprojekty na pograniczu polsko-słowackim będa wdrażane w ramach trzech projektów parasolowych zarządzanych przez Euroregion Beskidy, Euroregion "Tatry" oraz Euroregion Karpacki. Na realizację tych projektów przeznaczona została kwota 23,25 mln EUR. Związek Euroregion "Tatry" wraz z partnerami słowackimi (Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie, Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie) będzie wdrażał największy projekt parasolowy  o wartości ponad 8 mln. EUR.  W ramach nowej perspektywy finansowej dofinansowanie dla mikroprojektów  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wartości projektu, a z budżetu państwa 5%.  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.