Piątek, 24 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Prezentacja informacji na temat Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”

Prezentacja informacji na temat  Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”2012-04-19

W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji obradował XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”.                                                                                                                                                                                                                                                              W trakcie obrad Kongresu pracownicy Działu realizacji mikroprojektów przedstawili informacje na temat Funduszu Mikroprojektów realizowanego w Euroregionie „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zaprezentowano informacje dotyczące:

  • finansowego postępu w realizacji projektu parasolowego pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013,
  • partnerstwa w mikroprojektach zarządzanych przez Związek Euroregion "Tatry",
  • rezultatów mikroprojektów wdrażanych w ramach pierwszego i drugiego naboru, takich jak: strony internetowe, publikacje, małe inwestycje, szkolenia, wydarzenia kulturalne i sportowe,
  • projektów aktywizujących społeczność lokalną pogranicza polsko-słowackiego,
  • najciekawszych mikroprojektów zrealizowanych w ramach obydwóch naborów.

W trakcie obrad Kongres podjął Uchwałę nr 4 w sprawie : realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w latach 2012-2014. W ww. Uchwale polscy i słowaccy delegaci pozytywnie ocenili realizację mikroprojektów przez Związek Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Kongres poparł preferowanie przez Związek Euroregion „Tatry” realizacji mikroprojektów:

  • o wyraźnym wpływie transgranicznym, przynoszących trwałe efekty oraz wykazujących autentyczne zaangażowanie partnera zagranicznego w realizacji zaplanowanych działań,
  • dotyczących działań z dziedziny turystyki i ochrony środowiska (szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.),
  • wspierających równe szanse grup marginalizowanych społecznie.

Ponadto Kongres zachęcił członków Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, a także instytucje, stowarzyszenia, szkoły działające na ich terenie do składania wniosków komplementarnych o dofinansowanie mikroprojektów w ramach kolejnego naboru, którego ogłoszenie planowane jest w drugim kwartale 2012 roku. Dostępna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będzie ponad 10 mln euro, w tym w Euroregionie „Tatry” 2 mln euro.

Szczegółowe informacje na temat XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” znajdują się tutaj.

Poniżej zamieszczamy prezentację multimedialną, w której wykorzystaliśmy fotografie udostępnione przez następujących mikrobeneficjentów:  Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd "Oddziału Tatrzańskiego", Limanowski Dom Kultury,  Tatrzański Park Narodowy, Zespół Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Gminę Spytkowice, Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, Gminę Siepraw, Stowarzyszenie Pogranicza, Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach, Gminę i Miasto Dobczyce, Fundację Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego, Gminę Nowy Targ, Miasto i Gminę Szczawnica, Gminę Raba Wyżna, Miasto Mszana Dolna, Ochotniczą Straż Pożarną w Muszynie, Ochotniczą Straż Pożarną w Jurgowie, Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu, Orawskie Centrum Kultury, Związek Międzygminny "Perły Doliny Popradu", Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu, Powiat Nowosądecki, Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, Gminę Raciechowice, Gminę Łapsze Niżne, Gminę Czarny Dunajec, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Zespół Szkół Ogólnokształcących-Gimnazjum w Muszynie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki", Gminę Czorsztyn.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz z Uchwałą nr 4 sprawie: realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w latach 2012-2014.