Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013

Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-20132013-04-03
Związek Euroregion "Tatry" informuje, że w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Liptowskim Mikulaszu odbędzie się kolejne posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Wspólny polsko-słowacki Podkomitet podejmie ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia mikroprojektów rekomendowanych do realizacji przez Zespół Ekspertów, który dokonał oceny technicznej mikroprojektów złożonych do biura Euroregionu „Tatry”  w terminie od 01.08.2012 r. do 28.02.2013 r. Dostępna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach trzeciego naboru mikroprojektów w Euroregionie "Tatry" aktualnie wynosi  618.429,22 €. Zgodnie z obowiązującą procedurą o wynikach prac Podkomitetu  poinformujemy w terminie do 10 dni roboczych od uprawomocnienia się decyzji Podkomitetu.