Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Polsko-słowackie szkolenie narciarskie policjantów

Polsko-słowackie szkolenie narciarskie policjantów2012-01-17
Poniżej prezentujemy informację na temat polsko-słowackiego szkolenia narciarskiego policjantów przygotowaną przez koordynatora projektu. Szkolenie przeprowadzone  zostało w ramach mikroprojektu pt. "Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim-bez względu na porę roku" realizowanego  w okresie od czerwca 2011 r. do maja 2012 r. przez Beneficjenta projektu-Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu we współpracy z partnerami ze Słowacji, którymi są: Krajské riaditel’stvo Policajného zboru z Preszowa oraz Krajské riaditel’stvo Policajného zboru z Żyliny. Zapraszamy do lektury!
 Fot. z archiuwm Beneficjenta.
Fot. arch. Beneficjenta Fot. arch. Beneficjenta Fot. arch. Beneficjenta Fot. arch. Beneficjenta