Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Polsko-słowackie patrole policyjne na Słowacji

Polsko-słowackie patrole policyjne na Słowacji2012-02-15
Poniżej prezentujemy, przygotowaną przez koordynatora projektu, informację na temat polsko-słowackich partoli policyjnych, które odbyły się na słowackich  stokach narciarskich. Wspólne partole stanowią pokłosie szkolenia z zakresu metod i form pełnienia służby na zorganizowanych terenach narciarskich, w którym uczestniczyli polscy i słowaccy policjanci. Szolenie oraz partole zostały zrealizowane  w ramach mikroprojektu pt. "Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim-bez względu na porę roku" wdrażanego przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu we współpracy z partnerami ze Słowacji, którymi są: Krajské riaditel’stvo Policajného zboru z Preszowa oraz Krajské riaditel’stvo Policajného zboru z Żyliny. Zapraszamy do lektury!
 

Fot. z archiuwm Beneficjenta.