Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Polsko-słowackie ćwiczenie dowódczo-sztabowe

2011-09-06
W dniach 19-21 września 2011 r. w Wysowej-Zdroju odbędzie się trzydniowe Polsko-Słowackie  Ćwiczenie Dowódczo-Sztabowe. W ćwiczeniu uczestniczyć będą  przedstawiciele polskich i słowackich instytucji: Policji, Straży Pożarnej oraz  służb medycznych i sztabów kryzysowych działających w Urzędach Gminy. Realizatorami ćwiczenia są: Komenda Wojewódzka Pilicji w Krakowie, Komenda Powiatoowa Policji w Gorlicach, Urząd Gminy Uście Gorlickie, Krajské riaditel’stvo Policajného zboru z Preszowa oraz Okresné riaditel’stvo Policajného zboru z Bardejowa.

Wydarzenie realizowane jest w ramach mikroprojektu pt. „Polsko-Słowackie  Ćwiczenie Dowódczo-Sztabowe” wdrażanego przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach. Partnerami w projekcie jest: Gmina Uście Gorlickie oraz Krajské riaditel’stvo Policajného zboru z Preszowa.