Niedziela, 25 lutego 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie naboru mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A

Ogłoszenie naboru mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A2016-06-30
Związek Euroregion „Tatry”
 we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim
w dniu 30.06.2016 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Mikroprojekty o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach dwóch osi priorytetowych: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza  oraz  Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronach internetowych:
- Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt-2007-2013.euroregion-tatry.eu/aktualnosci.html
-Samorządowego Kraju Preszowskiego: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/mikroprojekty-psk-tatry-zsk/vyzvy/vyzva-mikroprojekty-2014-2020-psk-tatry-zilina.html
 -Samorządowego Kraju Żylińskiego: http://www.regionzilina.sk/

Wysokość środków przeznaczonych na nabór:
a) I oś priorytetowa łącznie 2.400.000,00 EUR, w tym:
dla Związku  Euroregion „Tatry”: 1.450.609,27 EUR,
- dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 548.271,18 EUR,
-dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 401.119,55 EUR;

b) III oś priorytetowałącznie  562.515,04 EUR, w tym:
- dla Związku Euroregion „Tatry”:  339 995,65 EUR
-dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 128.504,49 EUR,
-dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 94.014,90 EUR.

OBSZAR WSPARCIA MIKROPROJEKTÓW :
po stronie polskiej obejmuje:
•    podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
•    podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
•    podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.
Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru  wsparcia odpowiada  Związek Euroregion „Tatry“.
Po stronie słowackiej obejmuje:
•    Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad oraz Kraj Koszycki: Okres Spišská Nová Ves. Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru wsparcia  odpowiada Samorządowy Kraj Preszowski;   
•    Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš. Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru wsparcia  odpowiada Samorządowy Kraj Żyliński.

Typy mikroprojektów:
Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 140 000 EUR
Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000 EUR

Poziom dofinansowania mikroprojektów:
Do 85% -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Do 5% -  budżet państwa
Min. 10%  - wkład własny
Wnioski należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń  dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu
 do dnia 14.09.2016 r. do godziny 15:30 decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku w biurze Związku Euroregion „Tatry”

Istotne informacje  na temat  zasad i kryteriów wsparcia projektów w ramach Programu  określają: Podręcznik beneficjenta oraz  Poradnik mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu

Wszelkich informacji udzielają :
 Związek Euroregion „Tatry”,
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
Tel.+48  18 266 99 81, e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk
cezhrprogramy@vucpo.sk,
 andrea.kmecova@vucpo.sk,
 lucia.macupova@vucpo.sk

Žiliňský samosprávny kraj
Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Komenského 48, 011 09 Žilina
tel: +421 41 50 32 147, 155, 303, 307, 340
www.regionzilina.sk
andrea.cuthova@zilinskazupa.sk
katarina.duranova@zilinskazupa.sk
libor.gaspierik@zilinskazupa.sk

silvia.habovstiakova@zilinskazupa.sk

jan.stehlik@zilinskazupa.sk

 Uwaga! Od dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny w ramach I naboru mikroprojektów

Aktualizacja dnia 18.08.2016 r.