Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ocena techniczna mikroprojektów złożonych w ramach III naboru zakończona

Ocena techniczna mikroprojektów złożonych w ramach III naboru zakończona2012-10-23
Związek Euroregion "Tatry" informuje, że zakończył się proces oceny technicznej  77 mikroprojektów spełniających kryteria formalne i kwalifikowalności, złożonych do biura Euroregionu "Tatry" do dnia 31 lipca 2012 r. w ramach trzeciego naboru mikroprojektów w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Eksperci  pozytywnie ocenili 47 mikroprojektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 1.700.363,47 € (Załącznik nr 1 Lista mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny technicznej dokonanej przez Zespół Ekspertów w Euroregionie „Tatry”). Ostateczną decyzję o dofinansowaniu mikroprojektów podejmie wspólny, polsko-słowacki Podkomitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, którego posiedzenie zgodnie z decyzją Partnera Wiodącego, odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2012 r.  Natomiast 30 mikroprojektów nie uzyskało wymaganego minimum 60 punktów łącznie i/lub wymaganego minimum  12 punktów w kryterium dotyczącym oddziaływania transgranicznego, a tym samym nie jest możliwe ich dofinansowanie (Załącznik nr 2 Lista mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny technicznej dokonanej przez Zespół Ekspertów w Euroregionie „Tatry”).

Ponadto informujemy, że dostępna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach trzeciego naboru mikroprojektów w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w Euroregionie "Tatry" wynosi 2.088.797,27 €. Oznacza to, że są jeszcze dostępne środki na dofinansowanie mikroprojektów i w związku z tym zachęcamy Państwa do składania wniosków.