Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ocena formalna mikroprojektów złożonych do 28.02.2013 r. w ramach III naboru zakończona

Ocena formalna mikroprojektów złożonych do 28.02.2013 r. w ramach III naboru zakończona2013-03-27
Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu zakończył  ocenę formalną i kwalifikowalności 71 mikroprojektów, złożonych do biura Euroregionu "Tatry" w terminie od 01.08.2012 r. do  28.02.2013 r. ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  trzeciego naboru  Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. 49 mikroprojektów spełniających kryteria  formalne i kwalifikowalności zostało rekomendowanych do oceny technicznej. Natomiast 22 projekty, które  nie spełniły kryteriów  formalnych  i /lub kwalifikowalności zostały odrzucone. Poniżej zamieszczamy listę mikroprojektów zakwalifikowanych do oceny technicznej.