Poniedziałek, 25 września 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ocena formalna i kwalifikowalności mikroprojektów złożonych w ramach II naboru zakończona.

2011-01-10
Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w dniach od 15.11.2010 do 31.12.2010 dokonał oceny formalnej i kwalifikowalności  68 mikroprojektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  drugiego naboru III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W wyniku  oceny 46 mikroprojektów spełniających kryteria  formalne i kwalifikowalności zostało zakwalifikowanych do oceny technicznej. Natomiast 22 mikroprojekty, które  nie spełniły kryteriów  formalnych  i /lub kwalifikowalności zostały odrzucone. Poniżej zamieszczamy listę mikroprojektów odrzuconych przez Związek Euroregion "Tatry" w wyniku oceny formalnej i kwalifikowalności oraz listę mikroprojektów zakwalifikowanych do oceny technicznej.