Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych dot. podwyższenia progów

2014-04-03
Związek Euroregion „Tatry” informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. poz. 423, ogłoszona została Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotycząca podniesienia progu stosowania ustawy Pzp oraz wprowadzenia zmian uwzględniających specyfikę działalności naukowo-badawczej i kulturalnej.

Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych zasadnicze zmiany wprowadzone ustawą dotyczą:
  • podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy Pzp, będzie dotyczyła wszystkich kategorii  zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych.
  • Wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy Pzp zamówień o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Analogiczne wyłączenie wprowadzono w odniesieniu  do zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych i bibliotecznych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 16 kwietnia 2014 r .Opublikowany tekst ustawy dostępny jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/423/d2014000042301.pdf