Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Nowelizacja tzw. "Taryfikatora"

2012-12-04
Informujemy, że w dniu 15 listopada br. weszła w życie znowelizowana wersja dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. "Taryfikatora") w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013.  Znowelizowaną wersję  "Taryfikatora" stosuje się do kontroli rozpoczętych po 14 listopada br. (decyduje data rozpoczęcia kontroli na miejscu lub data dekretacji dokumentacji projektowej na pracownika w przypadku kontroli administracyjnej).
Do pobrania:

Aktualizacja wiadomości w dniu 12.02.2013 r.