Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

Aktualności

Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 //2016-04-05
Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020
W dniach 31.03 – 01.04.216 r. w Żylinie odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. W trakcie obrad zatwierdzono między innymi dwa projekty parasolowe złożone przez Związek Euroregion „Tatry”.
Projekty Parasolowe Związku Euroregion "Tatry" //2016-02-17
Projekty Parasolowe Związku Euroregion "Tatry"
W dniu 16.02.2016 r. Związek Euroregion "Tatry" złożył do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wnioski o dofinansowanie Projektów Parasolowych.
Konsultacje w WST dla potencjalnych wnisokodawców w ramach 2 osi priorytetowej //2016-02-10
Konsultacje w WST dla potencjalnych wnisokodawców w ramach 2 osi priorytetowej
Informujemy, że w związku z ogłoszeniem naboru na projekty standardowe w ramach 2 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja, Wspólny Sekretariat Techniczny rozpoczął konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców.
Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta //2016-02-05
Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta
Informujemy, że decyzją Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 zaktualizowano zapisy Podręcznika Beneficjenta.
Nabory wniosków na Projekty Parasolowe Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 //2016-02-02
Nabory wniosków na Projekty Parasolowe Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Informujemy, że ogłoszono nabór na Projekty Parasolowe w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 //2016-01-27
Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 -„Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Nabór trwa do 31 maja 2016 r.
Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich //2016-01-18
Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich
Informujemy, że dostępna jest Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – narzędzie dedykowane polskim beneficjentom środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich, którzy są zobowiązani do przestrzegania zasady konkurencyjności.
Podręcznik Beneficjenta w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020 //2015-12-30
Podręcznik Beneficjenta w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Informujemy, że opublikowana została pierwsza wersja zatwierdzonego Podręcznika Beneficjenta w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
Drugi numer "Kuriera Trangranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowacja //2015-12-30
Drugi numer "Kuriera Trangranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowacja
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Kuriera transgranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wydawanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny.
Prezentacja informacji na temat mikroprojektów podczas XXI Kongresu Związku Euroregion Tatry //2015-12-21
Prezentacja informacji na temat mikroprojektów podczas XXI Kongresu Związku Euroregion Tatry
Dnia 17 grudnia 2015 r. w Czarnym Dunajcu obradował XXI Kongres Euroregionu „Tatry”. W trakcie Kongresu zaprezentowano m.in. informację na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion „Tatry” w latach 2014-2022 w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.