Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Mikroprojekty w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Mikroprojekty w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-20202015-09-02


Trwają prace nad przygotowaniem generatora wniosków, który ma na celu usprawnienie potencjalnym wnioskodawcom procesu aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wprowadzone w generatorze rozwiązania poprowadzą Wnioskodawcę "krok po kroku", co w znacznym stopniu  wyeliminuje podstawowe błędy  popełniane przy opracowywaniu wniosku aplikacyjnego.