Sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Międzynarodowa konferencja pt. „Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku naturalnym..."

Międzynarodowa konferencja pt. „Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku naturalnym..."2012-04-04
Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu  wraz z partnerem słowackim, którym jest Spolok Včelárov Slovenska z Trsteny  organizują  międzynarodową konferencję pt. Rola i znaczenie pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz zagrożenia wyginięcia pszczół (Úloha a význam včely medonosnej v životnom prostredí a nebezpečenstvo vyhynutia včiel). Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2012r. w Górskim Ośrodku Wypoczynkowym „Stasinda” (Bukowina Tatrzańska ul. Karpęciny 5).

W drugim dniu konferencji zostaną wygłoszone następujące referaty:
- Historia i stan obecny pszczelarstwa w Euroregionie „TATRY” i na Słowacji (História a súčasnosť včelárstva v Euroregióne „TATRY" a na Slovensku) - mgr František Geleta
- Problemy zdrowotne pszczoły miodnej (Zdravotni problematika včely medonosnej) - dr hab. inż. Krystyna Czekońska, prof. UR
- Pielęgnacja rodziny pszczelej w Euroregionie „TATRY” (Ošetrovanie včelstiev euroregióne Tatry) - Peter Geleta
- Pszczelarstwo w latach 1975-2011 na terenie działania Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu (Včelarstvo v roku 1975-2011 v oblasti pôsobenia Karpackého Zväzku včelárov v Nowym Sączu) - Narcyz Kędziora
- Pestycydy i ich wpływ na florę i faunę w Euroregionie „TATRY” (Pesticídy a ich vplyv na flóru a faunu v Euroregióne "TATRY") - Ing. Branislav Novosad
- Stan pszczelarstwa na terenie Euroregionu „Tatry" na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji po słowackiej i polskiej stronie granicy (Stav včelárstva v Euroregióne „Tatry” na zaklade zmapovania stavu včelárstva na poľskej a slovenskej strane hranice) - mgr inż. Franciszek Janowiak

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo poniżej.

Konferencja realizowana jest w ramach mikroprojektu pt. Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionu „Tatry".