Sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej..."

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej..."2012-04-23
Granice w turystyce mogą pełnić funkcję stymulatora, jak również bariery rozwoju, mogą też modyfikować przestrzeń turystyczną obszaru przygranicznego. Istnienie granicy może również stanowić istotny walor turystyczny (...)
/Dr Robert Faracik, Referat pt. Granice polityczne a turystyka-wzajemne relacje na wybranych przykładach z Europy/


W dniach 18-20 kwietnia 2012 r. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wspólnie z Miastem Kieżmark zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim. W konferencji wzięli udział polscy i słowaccy eksperci, będący przedstawicielami m.in. słowackiego Ministerstwa Gospodarki, placówek naukowych,  parków narodowych, instytucji kultury.

W pierwszym dniu konferencji młodzież z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz z Akademii Hotelowej Otto Brucknera w Kieżmarku wzięła udział w warsztatach pn. Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim - projektowanie szlaków turystycznych.

W kolejnych dniach polscy i słowaccy prelegenci wygłosili referaty dotyczące:
  • turystyki w obszarach przygranicznych,
  • turystyki przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim,
  • turystyki kulturowej na pograniczu polsko-słowackim,
  • perspektyw rozwoju turystyki  na pograniczu polsko-słowackim.
Goście konferencji uczestniczyli w dniu 20.02.2012 r. w wycieczce na trasie Nowy Targ-Dębno-Czorsztyn-Niedzica-Kieżmark-Jurgów, w trakcie której zaprezentowane zostały trasy turystyczne opracowane przez młodzież z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz z Akademii Hotelowej Otto Brucknera w Kieżmarku podczas warsztatów.

Zapraszamy do zapoznania się polsko-słowackimi materiałami konferencyjnymi,  zawierającymi streszczenia referatów wygłoszonych w drugim i w trzecim dniu konferencji oraz z dokumentacją fotograficzną z konferencji. Fotografie pochodzą z archiwum Euroregionu "Tatry".

Strona internetowa opracowana przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu poświęcona konferencji znajduje się pod adresem http://www.konferencja.ppwsz.edu.pl/ Natomiast reportaż z konferencji przygotowany przez Nowotarską Telewizję Kablową można obejrzeć  tutaj.

Konferencja została zrealizowana w ramach mikroprojektu pt. Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim wdrażanego przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. Partnerem słowackim w projekcie jest Miasto Kieżmark.