Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika2014-04-15
Związek Euroregion „Tatry” informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu nowego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2014-2020. Celem konsultacji, które trwać będą do 22 maja 2014 r.,  jest uzyskanie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia zaproponowanego w tym Programie.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk  akademickich.W ramach konsultacji można:
  •  Zgłosić uwagi do projektu Programu, który zamieszczamy tutaj. Uwagi należy zgłaszać przez wypełnienie on-line formularza. Termin zgłaszania uwag upływa 22 maja 2014 r.
  • Wziąć  udział w konferencji konsultacyjnej, która odbędzie się 14 maja 2014 r. w Nowym Targu, w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu,  ul. Kokoszków 71. Program konferencji znajduje się tutaj. Zainteresowani uczestnictwem powinni dokonać rejestracji on-line. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Uczestniczyć w badaniu ankietowym  na temat działań planowanych przez potencjalnych beneficjentów w ramach  nowego Programu. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić do dnia 22 maja 2014 r. ankietę na formularzu w formie on-line.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.ewt.gov.pl