Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Konferencja pt. „Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”

2010-10-07

W dniach 14-15 października 2010 r. Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach organizuje konferencję pt. „Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”. Otwarcie konferencji odbędzie się o godzinie 10.00 w w Wysowej-Zdroju  w Karczmie „Gościna Chata”.

Konferencja  realizowana jest w ramach mikroprojektu pt. Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim, którego beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Partnerami projektu są Gmina Uście Gorlickie oraz  Krajské riaditel’stvo Policajného zboru z Preszowa.