Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu pt. „Wzmocnienie usług turystycznych..."

Konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu pt. „Wzmocnienie usług turystycznych..."2012-05-14
W dniach 10-11 maja 2012r. w  Muszynie – Złockiem odbyła się polsko-słowacka konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu pt. „Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim – bez względu na porę roku” realizowanego przez Komendę Powiatową Policji z  Nowego Targu.


Otwarcia konferencji dokonał oraz zaproszonych gości powitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Krakowie  podinsp. Paweł Dzierżak (Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie jako jednostka nadrzędna do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przejęła odpowiedzialność finansową za realizowany projekt). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (Wydział Prezydialny, Wydział Prewencji), przedstawiciele Komend Powiatowych Policji: z Nowego Targu, z Zakopanego, z Gorlic, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji z Nowego Sącza, przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry”, przedstawiciele Dyrekcji Okręgowego Korpusu Policji z Preszowa i z Żyliny (Partnerów słowackich w projekcie) oraz Naczelnik i Instruktor Podhalańskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR). Obecni byli także uczestnicy szkoleń z zakresu policyjnych technik jazdy na rowerze i wykorzystania roweru w służbie patrolowej na obszarze górskim oraz z zakresu doskonalenia technik, metod i form wykonywania patroli narciarskich.  Podczas konferencji swoją prezentację na temat Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” zaprezentowali jego przedstawiciele, natomiast na temat działań zrealizowanych w ramach mikroprojektu „Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa  na pograniczu polsko-słowackim – bez względu na porę roku” głos zabrali: przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji z Krakowa oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z Nowego Targu. Kwestię polsko-słowackich patroli rowerowych i narciarskich prowadzonych przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji z Krakowa oraz jednostek podległych omówili pracownicy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z Krakowa.
Instruktorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji z Krakowa  – asp. Marek Madura i mł.asp. Marcin Sroga przedstawili cele szkolenia z doskonalenia policyjnych technik jazdy na rowerze i wykorzystania roweru w służbie patrolowej. Natomiast w drugim dniu konferencji miał miejsce pokaz praktycznych umiejętności zdobytych przez uczestników ww. szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz z  dokumentacją fotograficzną z konferencji. Fotografie pochodzą z archiwum beneficjenta.