Niedziela, 01 października 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Konferencja podsumowująca realizację mikroprojektów w Euroregionie "Tatry"

Konferencja podsumowująca realizację mikroprojektów w Euroregionie "Tatry"2015-10-05
W dniach 29 września i 1 października 2015 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja podsumowująca realizację mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Uczestnicy konferencji zapoznali się z rezultatami projektu parasolowego realizowanego na pograniczu polsko-słowackim przez siedem lat przez  pięciu partnerów: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Związek Euroregion „Tatry”, Stowarzyszenie Region Beskidy oraz Wyższą Jednostkę Terytorialną w Preszowie i Wyższą Jednostkę Terytorialną w Żylinie.

Projekt parasolowy o budżecie  wynoszącym ponad 31 mln euro umożliwił realizację rozmaitych wydarzeń z dziedziny kultury, turystyki, ochrony środowiska, edukacji  oraz  inwestowanie w  małą infrastrukturę zwłaszcza turystyczną  a  także przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa  zarówno turystów jak i społeczności lokalnych pogranicza poprzez wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 729 mikroprojektów. Informacje podsumowujące wdrażanie projektu parasolowego przedstawiła pani Aneta Gorlicka zastępca dyrektora Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, które pełniło funkcję Partnera Wiodącego projektu.

 Podczas konferencji pan Antoni Nowak dyrektor  Związku Euroregion „Tatry” i pan Bogumił Krużel z firmy AF RASTER zaprezentowali najnowsze wydawnictwo Euroregionu „Tatry” pt. „Łącza nas mikroprojekty”, w którym przedstawiono 44 najciekawsze mikroprojekty zrealizowane w Euroregionie „Tatry”.
 Rozstrzygnięty został także  konkurs na najlepszy mikroprojekt z Euroregionu „Tatry”  w ośmiu kategoriach tematycznych: „Poznać przeszłość”, „Kierunek kultura”, „Szlaki transgraniczne”, „Na dwóch kółkach wokół Tatr”, „Eko-projekty”, „Sport – pasja - zdrowie”, „Bezpieczeństwo przede wszystkim” oraz „Akcja aktywizacja”. Do nagrody w tym konkursie  nominowane przez Związek Euroregion „Tatry” zostały 44  projekty zawarte w publikacji „Łączą nas mikroprojekty”, które wyróżniały się  ze względu na walory merytoryczne i osiągnięte rezultaty :

w kategorii „Poznać przeszłość”: 

 • Ocalić od zapomnienia fotografie polsko – słowackiego Podtatrza i Tatr ,beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu,
 • Studium porównawcze tradycyjnej architektury orawskiej na starej fotografii ze stanem obecnym, beneficjent: Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej,
 • Obraz Tatr i Podtatrza utrwalony na kartach pocztowych, beneficjent: Tatrzański Park Narodowy,
 • Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku,beneficjent:  Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,
 • Dunajec - wspólna rzeka - wspólna sprawa, beneficjent: Zespół Placówek  Oświatowych w Sromowcach Niżnych
w kategorii „Kierunek kultura”:
 • Jak bardzo jesteśmy do siebie podobni Gorlice - Bardejov,beneficjent Gorlickie Centrum Kultury,
 • Architektura Beskidu Niskiego w miniaturze,beneficjent Stowarzyszenie Pogranicza,
 • Turystyka ponad granicami-wspólna platforma integracji mieszkańców i rozwoju Raciechowic i Vitanovej, beneficjent Gmina Raciechowice,
 • Transgraniczny Dialog Kulturowy, beneficjent Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej,
 • Młodzi na szlakach pogranicza polsko - słowackiego,beneficjent: Zespół Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,
 • Nowy Targ-Kieżmark, transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej, beneficjent Miasto Nowy Targ,
 • Transgraniczna podróż z Nowego Targu do Kieżmarku śladami stroju ludowego, beneficjent: Miasto Nowy Targ
w kategorii „Szlaki transgraniczne”:
 • TTT- Transgraniczny Trakt Tradycji, beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu,
 • Sądecko – Spiskie pogranicze – historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad, beneficjent: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
 • Utworzenie i promocja Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych,beneficjent: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału Tatrzańskiego,
 • Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim,beneficjent: Zjednoczenie Łemków w Gorlicach,
 • Na szlaku kultury sakralnej Gmina Poronin - Obec Štrba,beneficjent:Gmina Poronin,
 • Szlakami kurierów przez zielone granice,beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju
 • „TATRA-INFO”  -  system wymiany  informacji  turystycznej  Podhale – Liptów,beneficjent: Biuro Promocji Zakopanego,
 • Pielgrzymki Jana Pawła II Pod Tatrami w Polsce i na Słowacji,beneficjent: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
 w kategorii   „Na dwóch kółkach wokół Tatr”:
 • Szlaki rowerowe na pograniczu polsko – słowackim. Gmina Lipnica Wielka – Rabčice – Dolny Kubin, beneficjent: Gmina Lipnica Wielka,
 • Szlak pieszo - rowerowy szansą rozwoju regionu pogranicza polsko –słowackiego, beneficjent: Gmina Kościelisko,
 • Ścieżka  łączy  Spisz,beneficjent: Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego,
 • Turystyka rowerowa – brzegiem Dunajca na Słowację,beneficjent: Gmina Nowy Targ
w kategorii  „Eko-projekty”:
 • Edukacja przyrodnicza i ochrona awifauny Pogranicza Polsko – Słowackiego, beneficjent: Stowarzyszenie Pogranicza w Ropie,
 • Ocena zmian w środowisku Pienin spowodowanych budową i eksploatacją Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne,beneficjent: Pieniński Park  Narodowy,
 • Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionie „Tatry”,beneficjent: Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu,
 • Tatrzańskie lapidarium,beneficjent: Tatrzański Park Narodowy
w kategorii  „Sport – pasja - zdrowie”
 • Olimpiada  bez granic,beneficjent: Zespół Placówek  Oświatowych w Maniowach,
 • Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego, beneficjent: Miasto Limanowa,
 • Śladami Olimpijczyków,beneficjent: Gmina Nowy Targ,
 • Hokej w sercach ludzi naszych regionów, beneficjent: Krynickie Towarzystwo Hokejowe Klub Młodzieżowy Krynica,
 • Olimpijczycy polscy i słowaccy spod Tatr, beneficjent: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
w kategorii  „Bezpieczeństwo przede wszystkim”:
 • Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko – słowackim - bez względu na porę roku,beneficjent: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu,
 • Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Ľubovňi,beneficjent: Powiat Nowosądecki,
 • Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna,beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie,
 • Bezpieczna Dolina Popradu,beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wierchomli Wielkiej,
 • 112 łączy nas,beneficjent: Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu”
w kategorii „Akcja aktywizacja”:
 • Otwarta przestrzeń integracji, beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu,
 • Program aktywności ruchowej osób starszych z pogranicza polsko-słowackiego, beneficjent: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu,
 • Równe w hokeju, równe w życiu-transgraniczna współpraca na rzecz sportowych równych szans,beneficjent: Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Podhale” Nowy Targ,
 • Ścieżki Nordic Walking na pograniczu polsko-słowackim, beneficjent: Gmina Uście Gorlickie,
 • Być trzeźwym człowiekiem to być wolnym i twórczym człowiekiem, beneficjent: Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD w Nowym Sączu,
 • Aktywność przede wszystkim, beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu,
W przeprowadzonym w dniu 29 września 2015  tajnym głosowaniu Kapituły konkursu (składającej się przedstawicieli beneficjentów i Euroregionu „Tatry”) najwięcej głosów otrzymały następujące projekty:  
 • Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku,beneficjent:  Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,
 • Architektura Beskidu Niskiego w miniaturze, beneficjent Stowarzyszenie Pogranicza,
 • Nowy Targ-Kieżmark, transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej, beneficjent Miasto Nowy Targ,
 • Szlakami kurierów przez zielone granice,beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju,
 • Turystyka rowerowa – brzegiem Dunajca na Słowację,beneficjent: Gmina Nowy Targ,
 • Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionie „Tatry”,beneficjent: Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu,
 • Hokej w sercach ludzi naszych regionów, beneficjent: Krynickie Towarzystwo Hokejowe Klub Młodzieżowy Krynica,
 • Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko – słowackim - bez względu na porę roku,beneficjent: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu,
 • Być trzeźwym człowiekiem to być wolnym i twórczym człowiekiem, beneficjent: Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD w Nowym Sączu.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz  wręczenie nagród przez pana Antoniego Karlaka Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry” nastąpiło w dniu 1 października 2015 r.  Uczestnicy drugiej części  konferencji mogli także zapoznać się z podsumowaniem realizacji 143 mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” przedstawionym przez panią Teresę Siaśkiewicz kierownik Działu realizacji mikroprojektów  oraz dowiedzieć się o Programie INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który omówił pan Michał Stawarski menadżer Programu w Związku Euroregion „Tatry”.

Zwieńczeniem konferencji była prezentacja nagrodzonych mikroprojektów, które przedstawili: pan Marcin Kolasa zastępca wójta Gminy Nowy Targ, pan Mirosław Witkowski reprezentujący Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD w Nowym Sączu, pan Wojciech Różana wiceprezes  Krynickiego Towarzystwa Hokejowego KM Krynica, pani Janina Janur dyrektor MGOK w Piwnicznej-Zdroju , pani Katarzyna Put naczelnik Wydziału kultury,sportu i promocji w Urzędzie Miasta Nowego Targu, pan inspektor Rafał Leśniak komendant Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, pan Stanisław Kowalczyk prezes Karpackiego Związku Pszczelarzy oraz pani Edyta Matusik-Kwoka ze Stowarzyszenia Pogranicza w Ropie. 
Konferencja odbyła się w ramach obchodów 25 lat Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Towarzyszyła jej wystawa dotycząca rezultatów projektu parasolowego w Euroregionie „Tatry”.