Niedziela, 01 października 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Konferencja podsumowująca realizację mikroprojektów w Euroregionie "Tatry"

Konferencja podsumowująca realizację mikroprojektów w Euroregionie "Tatry"2015-09-25
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą realizację mikroprojektów w Euroregionie "Tatry" pt. Łączą nas mikroprojekty. Konferencja odbędzie się dnia 29 września 2015 r. i 1 października 2015 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu (ul. Sobieskiego 2).


W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną nie tylko efekty projektu i najciekawsze przedsięwzięcia polsko-słowackie, ale i przewodnik pt. Łączą nas mikroprojekty barwnie ilustrujący i opisujący współpracę transgraniczną w 44 wybranych mikroprojektach. Rozstrzygnięty zostanie także konkurs na najlepszy zrealizowany mikroprojekt w następujących kategoriach:  „Poznać przeszłość”, „Kierunek kultura”, „Szlaki transgraniczne”, „Na dwóch kółkach wokół Tatr”, „Eko-projekty”, „Sport-pasja-zdrowie”, „Bezpieczeństwo przede wszystkim” oraz „Akcja aktywizacja”.  Całemu przedsięwzięciu towarzyszyć będzie wystawa prezentująca rezultaty mikroprojektów. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program spotkania.


PROGRAM KONFERENCJI:
Część pierwsza – 29 września 2015 r.
10.30-11.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.15 Powitanie uczestników i oficjalne otwarcie konferencji
 – Antoni Nowak, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”
11.15-11.30    Realizacja projektu parasolowego na pograniczu polsko-słowackim w latach 2008-2015   - Aneta Gorlicka,  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska –  Partner Wiodący  
11.30-11.50 „Łączą nas mikroprojekty” – promocja  publikacji o  najciekawszych projektach z Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2012
-  Antoni Nowak, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”, Bogumił Krużel,  AF Raster
11.50-12.05 Przerwa kawowa
12.05-12.50 Konkurs na najlepszy mikroprojekt w Euroregionie „Tatry” – obrady kapituły konkursu i rozstrzygnięcie konkursu w kategoriach: „Poznać przeszłość”, „Kierunek kultura”, „Szlaki transgraniczne”, „Na dwóch kółkach wokół Tatr”, „Eko-projekty”, „Sport-pasja-zdrowie”, „Bezpieczeństwo przede wszystkim” oraz „Akcja aktywizacja”     
12.50  Lunch

Część druga – 1 października 2015 r.
10.30-11.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.15 Powitanie uczestników i oficjalne otwarcie drugiej części konferencji
  – Antoni Karlak, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”
11.15-11.35 Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w latach 2008-2015
 – Teresa Siaśkiewicz, Związek Euroregion „Tatry”
11.35-11.55 Informacja na temat Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020
- Michał Stawarski, Związek Euroregion „Tatry”     
11.55-12.10 Dyskusja uczestników
12.10.-12.25 Przerwa kawowa  
12.25-13.45 Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy mikroprojekt w Euroregionie „Tatry” i prezentacja nagrodzonych w konkursie projektów w kategoriach: „Poznać przeszłość”, „Kierunek kultura”, „Szlaki transgraniczne”, „Na dwóch kółkach wokół Tatr”, „Eko-projekty”, „Sport-pasja-zdrowie”,„Bezpieczeństwo przede wszystkim” oraz „Akcja aktywizacja”     
13.45  Podsumowanie i zakończenie konferencji