Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Konferencja podsumowujaca projekt pt. "Poznajmy się lepiej"

Konferencja podsumowujaca projekt  pt. "Poznajmy się lepiej"2012-01-30
W dniu 28 stycznia 2012r., o godzinie 11:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Zakopane odbyła się konferencja podsumowująca projekt        pt. „Poznajmy się lepiej”. Podczas spotkania omówione zostały efekty współpracy uczniów ze Szkół Podstawowych nr 2 i 5 w Zakopanem oraz ze szkoły w Mieście Wysokie Tatry. Konferencja połączona była z promocją publikacji „Przewodnik dla najmłodszych poszukiwaczy tatrzańskich skarbów”  opracowanej  przez uczestników projektu. Ponadto w trakcie spotkania  wręczone zostały certyfikaty ukończenia kursu języka słowackiego dla 30 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 2 i 5 w Zakopanem oraz dla 10 osób z Urzędu Miasta Zakopane, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych. Dopełnieniem konferencji była wystawa prac fotograficznych uczniów.
Mikroprojekt wdrażany jest przez Gminę Miasto Zakopane. Partnerem słowackim w projekcie jest Miasto Wysokie Tatry.

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną z konferencji podsumowującej projekt pt. "Poznajmy sie lepiej". Fotografie pochodzą z archiwum Euroregionu "Tatry".