Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Konferencja nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Konferencja nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej2012-10-03
Informujemy, że w dniu 25.10.2012 r. we Wrocławiu odbędzie się otwarta konferencja pn. „Europejska Współpraca Terytorialna - doświadczenia i perspektywy”. Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako ważnego instrumentu rozwoju regionalnego w kontekście toczącej się debaty o kształcie programów po 2013 roku.

Wprowadzeniem do konferencji będzie film przedstawiający projekty realizowane przez polskich partnerów we współpracy z instytucjami zagranicznymi w ramach różnych programów EWT. Pokazanie osiągnięć projektów i pozytywnych doświadczeń beneficjentów powiązane będzie z wymianą poglądów na temat wyzwań współpracy terytorialnej w przyszłości. Debata o przyszłych programach toczyć się będzie na szczeblu ministrów w ramach panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli państw, wspólnie z którymi Polska realizuje programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a następnie kontynuowana będzie z udziałem uczestników spotkania. Konferencja będzie także okazją do przedstawienia szerszej publiczności stanu prac nad nowymi programami i wyników ekspertyzy pt. "Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku".

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj.
Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl