Niedziela, 01 października 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Konferencja inaugurująca projekt pt. "Budowa systemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego...

Konferencja inaugurująca projekt pt. "Budowa systemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego...2013-04-04
W dniu 8 kwietnia 2013 r. w Gorlicach odbędzie się konferencja otwarcia mikroprojektu pt. Budowa systemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego w turystycznym obszarze nadgranicznym Powiatu Gorlickiego i Kraju Preszowskiego oraz projektu komplementarnego pt. Monitoring klimatickych podmienok v slovensko-pol'skom pohranici. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się m.in. z zagrożeniami powodziowymi w Powiecie Gorlickim i w Kraju Preszowskim oraz podstawowymi informacjami na temat ww. projektów.

Konferencja jest jednym z wydarzeń realizowanych w ramach mikroprojektu pt. Budowa systemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego w turystycznym obszarze nadgranicznym Powiatu Gorlickiego i Kraju Preszowskiego  wdrażanego przez Powiat Gorlicki we współpracy ze Správą a údržbą ciest Prešovského samosprávneho kraja, Komendą Powiatową Policji w Gorlicach, Komenda Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.