Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa ze Słowacją

Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa ze Słowacją2014-06-22
W dniu 20.06.2014 r. Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” ze Słowacją, która określa sposób wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w latach 2014-2020.Porozumienie otwiera drogę do finansowania polityki spójności w wysokości 14 mld EUR, w tym europejskiej współpracy terytorialnej w kwocie 223,4 mln EUR.
W Umowie Partnerstwa znalazły się także odniesienia do EUWT. Przewiduje ona, że: "ramach współpracy transnarodowej konieczne jest zwiększenie zaangażowania w partnerstwach europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej ("EUWT"). [...] W ramach współpracy terytorialnej nadal będą wspierane EUWT w celu ułatwiania przygotowania wspólnych dokumentów strategicznych i dokumentów programowych dotyczących współpracy terytorialnej, a także wspierane będą działania w zakresie specyfiki terytorialnej, ze szczególnym naciskiem na rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz tworzenie partnerstw".

Umowa Partnerstwa ze Słowacją dostępna jest tutaj.