Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską

Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską2014-05-30
W dniu 23.05.2014 r. Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, w której określono strategię optymalnego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w polskich regionach i miastach oraz na rzecz obywateli.Przyjęta umowa otwiera drogę do inwestycji na łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014–2020 (według cen bieżących, włączając finansowanie w ramach europejskiej współpracy terytorialnej). Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.


W latach 2014–2020 Polska ma łącznie otrzymać w ramach polityki spójności ok. 77,6 mld EUR (ceny bieżące), w tym 700,5 mln EUR na europejską współpracę terytorialną.

W Umowie Partnerstwa znalazło się takze odniesienie do EUWT - "Tworzące się z udziałem partnerów z Polski europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) powinny coraz aktywniej uczestniczyć w programach EWT. Ugrupowania, jako instytucje mające ponadnarodowy charakter, pozwalają na prowadzenie daleko zinstytucjonalizowanych działań międzynarodowych. Przepisy prawa UE bardzo szeroko określają potencjalny zakres działań EUWT – wykraczający również poza cel EWT. W ramach programów EWT z udziałem Polski rola ugrupowań będzie przejawiać się w realizacji projektów, możliwe jest powierzenie EUWT zarządzania projektem parasolowym – pozwalającym na realizację mikroprojektów".

Umowa Partnerstwa z Polską dostępna jest tutaj.