Piątek, 01 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Jednolity tekst ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ogłoszony w Dz.U. z 2013 r. poz. 907

2013-09-11
W dniu 9 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw poz. 759 opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych. Dokument dostępny jest tutaj. Tekst jednolity uwzględnia zmiany Pzp, które zostały ogłoszone przed dniem 15 maja 2013 r.