Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Informacja na temat III naboru mikroprojektów prezentowana w trakcie Rady TZET w dniu 06.06.2012 r.

Informacja na temat III naboru mikroprojektów prezentowana w trakcie Rady TZET w dniu 06.06.2012 r.2012-06-08
W dniu 6 czerwca 2012 r. w siedzibie Euroregionu "Tatry"  w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacjami na temat trzeciego naboru mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 zaprezentowanymi przez panią Teresę Siaśkiewicz - Kierownika Działu realizacji mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013.

Pani Siaśkiewicz poinformowała zebranych, że kolejny, ciągły nabór mikroprojektów ogłoszony w dniu 1 czerwca 2012 r. potrwa do czasu rozdysponowania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jakimi zarządza Euroregion "Tatry". Wnioski złożone do 31 lipca 2012 roku do godziny 15.00, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i techniczną  rozpatrywane będą podczas październikowego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego. Szczegółowe informacje na temat naboru zawarte są w zamieszczonej poniżej prezentacji multimedialnej.