Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A PL-SK 2014-20202016-05-27
Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2. Na pierwszym spotkaniu Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 będzie przyjęty Regulamin Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz zatwierdzone dokumenty dotyczące Programu.