Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

II nabór

Mikroprojekt pt. "WZMOCNIENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH..."
2012-06-28
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu realizowała mikroprojekt pt. "Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim-bez względu na porę roku". Partnerzy słowaccy w to Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Presove oraz Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Żylinie.
Mikroprojekt pt. "POLSKO-SŁOWACKIE ĆWICZENIE DOWÓDCZO-SZTABOWE..."
2012-06-28
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach wraz z partnerem słowackim, którym było Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Presove realizowała mikroprojekt pt. "Polsko-słowackie ćwiczenie dowódczo-sztabowe".
Mikroprojekt pt. „ŁĄCZĄ NAS GÓRY I MUZYKA"
2012-06-28
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej realizował mikroprojekt pt. „Łączą nas góry i muzyka”. Partnerem słowackim w projekcie była Obec Kyjov.
Mikroprojekt pt. "WSPÓLNY ROZWÓJ KULTURY NA ORAWIE 2011"
2012-06-28
Mikroprojekt pt. "Wspólny Rozwój Kultury na Orawie 2011" realizowany był przez Orawskie Centrum Kultury w partnerstwie z Miastem Trstena.
Mikroprojekt pt. "POLSKO-SŁOWACKIE KONFRONTACJE ORKIESTR DĘTYCH SPISZA"
2012-06-28
Mikroprojekt pt. "Polsko-słowackie konfrontacje orkiestr dętych Spisza" realizowany był przez Ochotnicza Straż Pożarną w Jurgowie. Partnerem słowackim w projekcie było Mesto Spišská Belá.
Mikroprojekt pt. "OTWARTA PRZESTRZEŃ INTEGRACJI"
2012-06-28
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu wraz z Parkiem kultúry a oddychu v Prešove podjęli się realizacji projektu pt. "Otwarta przestrzeń integracji" skierowanego do osób niepełnosprawnych.
Mikroprojekt pt. "PSZCZOŁY W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA I PRZYRODY W EUROREGIONIE „TATRY”
2012-06-28
"Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionie „Tatry" to projekt realizowany przez Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu w partnerstwie ze Spolokiem Vcelarov Slovenska.
Mikroprojekt pt. "POLSKO-SŁOWACKIE SPOTKANIA LIDERÓW"
2012-06-28
"Polsko-słowackie spotkania Liderów" to mikroprojekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” we współpracy z Občianskim združeniem MAS LEV.
Mikroprojekt pt. "ROZWÓJ TURYSTYKI KULTUROWEJ I PRZYRODNICZEJ..."
2012-06-28
"Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim", to projekt realizowany przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu w partnerstwie z Miastem Kieżmark.
Mikroprojekt pt. "POZNAJEMY ŻYCIE CODZIENNE NA MUSZYŃSKIM ZAMKU"
2012-06-28
Mikroprojekt pt. "Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku", to kolejny z projektów realizowanych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna we współpracy ze słowackim Zrzeszeniem "Kamienna wieża".
Mikroprojekt pt. WSPÓŁPRACA NAS ZBLIŻA, ORAWA ŁĄCZY"
2012-06-28
"Współpraca nas zbliża, Orawa łączy", to mikroprojekt wdrażany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej we współpracy z Gymnazium im. Antona Bernolaka w Namestovie.
Mikroprojekt pt. "SĄSIEDZKA WSPÓŁPRACA W PROMOWANIU ORAZ ODKRYWANIU WALORÓW..."
2012-06-28
Mikroprojekt pt. „Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału turystycznego pogranicza Piwniczna - Zdrój - Stara Lubovna” wdrażany był przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój. Partnerem słowackim w projekcie było Občianske Združenie OPPIDUM.
Mikroprojekt pt. "POLSKO-SŁOWACKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ"
2012-06-28
"Polsko-słowackie spotkania z kulturą" , to projekt realizowany wspólnie przez Gminę Raciechowice i Obec Hladovka.
Mikroprojekt pt. „ POZNAJMY SIĘ LEPIEJ"
2012-06-28
Mikroprojekt pt. "Poznajmy się lepiej" to owoc współpracy Miasta Zakopane z Miastem Wysokie Tatry.
Mikroprojekt pt. "TRANSGRANICZNA PODRÓŻ Z NOWEGO TARGU DO KIEŻMARKU..."
2012-06-28
Miasta: Nowy Targ i Kieżmark dostrzegając, że wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego znikoma jest znajomość strojów ludowych podjęli się realizacji mikroprojektu pt. "Transgraniczna podróż z Nowego Targu do Kieżmarku śladami stroju ludowego".
Mikroprojekt pt. "POLSCY I SŁOWACCY UCZNIOWIE POZNAJĄ TATRY..."
2012-06-28
Tatrzański Park Narodowy zrealizował cykl zajęć edukacyjnych w ramach mikroprojektu pt. "Polscy i słowaccy uczniowie poznają Tatry- cykl imprez edukacyjnych". Partnerem słowackim w projekcie były Štátne lesy Tatranského národného parku.
Mikroprojekt pt. "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA FOTOGRAFIE..."
2012-06-28
Mikroprojekt pt. "Ocalić od zapomnienia fotografie polsko-słowackiego Podtatrza i Tatr" stanowi efekt wieloletnich starań realizatorów projektu: Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu oraz Muzeum w Kieżmarku na rzecz zachowania historycznego dziedzictwa Podtatrza i Tatr.
Mikroprojekt pt. "SZKOŁA CHARAKTERÓW-PRZEZ SPORT DO INTEGRACJI"
2012-06-28
Mikroprojekt pt. "Szkoła Charakterów-Przez sport do integracji" wdrażany był przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu we współpracy z Zakladną Skolą Niżna Brana Kežmarok.
Mikroprojekt pt. "ARCHITEKTURA BESKIDU NISKIEGO W MINIATURZE"
2012-06-28
Beneficjentem mikroprojektu pt. "Architektura Beskidu Niskiego w miniaturze" było Stowarzyszenie Pogranicza. Partnerem słowackim w projekcie było Hornošarišské osvetové stredisko.