Sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

I nabór mikroprojektów


DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W  PIERWSZYM NABORZE MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁRPACY TRANSGRANICZNEJ PL-SK 2007-2013
W dniu 19 marca 2009 roku Komitet Monitorujący na posiedzeniu w Tatrzańskiej Łomnicy zatwierdził pakiet dokumentów dla wnioskodawców mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
Poniżej zamieszczamy zatwierdzone dokumenty w polskiej i słowackiej wersji językowej.