Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

I nabór


Mikroprojekt pt. "TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY"
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "Transgraniczny Dialog Kulturowy" wdrażany był przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej. Partnerem słowackim w projekcie była Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolným Kubíníe.
Mikroprojekt pt. PIERWSZE KROKI NA DRODZE DO WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY GMINY SPYTKOWICE I WSI...
2012-05-10
Gmina Spytkowice w partnerstwie z Obec Blatnica zrealizowała mikroprojekt pt. "Pierwsze kroki na drodze do wzajemnej współpracy Gminy Spytkowice i wsi Blatnica".
Mikroprojekt pt. "40 LAT RAZEM"
2012-05-10
Limanowski Dom Kultury wraz z Miastem Dolny Kubin realizował projekt pt. "40 lat razem".
Mikroprojekt pt. "TRANSGRANICZNY TRAKT TRADYCJI"
2012-05-10
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu w roku 2010 zrealizował mikroprojekt pt. "Transgraniczny Trakt Tradycji". Partnerem słowackim w projekcie było Podtatranske Osvetove Stredisko Poprad.
Mikroprojekt pt. "WSPÓLNE KOLĘDY POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA"
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "Wspólne kolędy polsko-słowackiego pogranicza" powstał dzięki współpracy Podhalańskiego Stowarzyszenia Muzycznego Chór "Echo Gorczańskie" z Miestnym klubem Slovenského Orla z Trsteny.
Mikroprojekt pt. "AKTYWNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM"
2012-05-10
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu była Beneficjentem projektu pt. "Aktywność przede wszystkim". Partnerem słowackim w projekcie była Liptowska kniżnica Gaspara Fejerpataky-Belopotockeho v Liptowskom Mikulasi.
Mikroprojekt pt. "ROWEREM PO SPISZU (ETAP I)"
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "Rowerem po Spiszu (etap I)" wdrażany był przez Fundację Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego we współpracy z Gminą Łapsze Niżne, Gminą Nowy Targ oraz Obec Vel’ką Frankową.
Mikroprojekt pt. "JAK TO POWIEDZIEĆ?"-PRAKTYCZNY KURS JĘZYKA SŁOWACKIEGO I POLSKIEGO
2012-05-10
Powiat Nowosądecki wraz z partnerem słowackim, którym było Mesto Stará Ľubovňa zrealizował mikroprojekt pt. "Jak to powiedzieć?"-praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego".
Mikroprojekt pt. "PLATFORMA MEDIALNA "POPRADZKIE WROTA"
2012-05-10
Powiat Nowosądecki był również Beneficjentem mikroprojektu pt. "Platforma medialna "Popradzkie wrota". Partnerem słowackim w projekcie było Mesto Stará Ľubovňa.
Mikroprojekt pt. "POLSKO-SŁOWACKIE INSPIRACJE FOLKLORYSTYCZNE EUROREGION TATRY 2010"
2012-05-10
"Polsko-słowackie inspiracje folklorystyczne Euroregion Tatry 2010" to mikroprojekt realizowany przez Centrum Promocji i Kultury Gminy Czarny Dunajec we współpracy z Obec Habovką.
Mikroprojekt pt. "WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE "TATRY 2010"
2012-05-10
Gmina Czarny Dunajec wraz z Obec Habovką zrealizowała mikroprojekt pt. "Współzawodnictwo sportowe "Tatry 2010".
Mikroprojekt pt. "WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI POLSKO-SŁOWACKICH..."
2012-05-10
Zespół Szkół Ogólnokształcących-Gimnazjum w Muszynie wraz z Gymnázium Leonarda Stöckela realizowali mikroprojekt pt. "Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych".
Mikroprojekt pt. "SPOTKAJMY SIĘ NA ZAMKU W MUSZYNIE-HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"
2012-05-10
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wraz z partnerem słowackim, którym było Občianské združenie „Kamenná veža” zrealizowała mikroprojekt pt. "Spotkajmy się na zamku w Muszynie-historia i współczesność".
Mikroprojekt pt. "112 ŁĄCZY NAS"
2012-05-10
Efektem współpracy Związku Międzygminnego "Perły Doliny Popradu" Piwniczna-Zdrój ze Związkiem Miejscowości Górnej Torysy był mikroprojekt pt. "112 łączy nas".
Mikroprojekt pt. "POZNAJMY SIĘ JESZCZE LEPIEJ W MUSZYNIE"
2012-05-10
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna we współpracy z Obec Ľubotín zrealizowała mikroprojekt pt. "Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie".
Mikroprojekt pt. "SZLAKAMI HISTORII I KULTURY, CZYLI..."
2012-05-10
Kolejny z projektów Gminy Raba Wyżna to mikroprojekt pt. "Szlakami historii i kultury, czyli polsko-słowackie wędrówki rowerowe obejmujące miejsca historyczne i kulturalne" wdrażany we współpracy z Obec Gánovce.
Mikroprojekt pt."EUROLIGA-EDYCJA POLSKA..."
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "EUROLIGA-Edycja Polska, Polsko-Słowacka Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej" stanowi wynik współpracy Gminy Raba Wyżna i uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum nr 2 z Nowego Sącza z partnerem słowackim, którym była organizacja Priatelia Súkromného gymnázia v Poprade, n.o.
Mikroprojekt pt. "OCENA ZMIAN W ŚRODOWISKU PIENIN..."
2012-05-10
Beneficjentem mikroprojektu pt. "Ocena zmian w środowisku Pienin spowodowanych budową i eksploatacją Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne" był Pieniński Park Narodowy. Partnerem słowackim w projekcie była Štátna ochrana prírody SR, Správa Pieninského národného parku.
Mikroprojekt pt. "UTWORZENIE I PROMOCJA CENTRUM TATRZAŃSKICH SZLAKÓW..."
2012-05-10
"Utworzenie i promocja Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych" to mikroprojekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Tatrzańskiego” z Zakladną skolą s materskou skolou z Zuberca.
Mikroprojekt pt. "MŁODZI NA SZLAKACH POGRANICZA..."
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "Młodzi na szlakach pogranicza polsko-słowackiego" wdrażany był przez Zespół Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Partnerem słowackim w projekcie była z Základná škola s materskou školou ze Spišskiego Hrhova.
Mikroprojekt pt. "TWÓRCY LUDOWI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego" wdrażany był przez Stowarzyszenie Lokalną Grupą Działania "Gorce-Pieniny". Partnerem słowackim w projekcie była Obec Lechnica.
Mikroprojekt pt. "STUDIUM PORÓWNAWCZE TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY ORAWSKIEJ..."
2012-05-10
Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej był Beneficjentem mikroprojektu pt. "Studium porównawcze tradycyjnej architektury orawskiej na starej fotografii ze stanem obecnym". Partnerem słowackim w projekcie było Turist – Orava, združenie pre rozvoj cestovného ruchu a historických tradícií Oravy.
Mikroprojekt pt. "SEKRETY ZBÓJNIKÓW, CZYLI SKARBY PODHALA"
2012-05-10
Owocem współpracy Gminy Bukowina Tatrzańska z partnerem słowackim, którym była organizacja pn. Priatelia Hradu Lubovna był mikroprojekt pt. "Sekrety zbójników, czyli skarby Podhala".
Mikroprojekt pt. "WSPÓLNY ROZWÓJ KULTURY I SPORTU NA ORAWIE"
2012-05-10
Gmina Jabłonka wraz z Miastem Trstena realizowały mikroprojekt pt. "Wspólny rozwój kultury i sportu na Orawie".
Mikroprojekt pt. "ZAGÓRZAŃSKO-ORAWSKA KONFRONTACJA KULTUR.."
2012-05-10
Miasto Mszana Dolna zrealizowała mikroprojekt pt. "Zagórzańsko-orawska konfrontacja kultur poprzez organizację cyklu imprez". Partnerem słowackim w projekcie była Obec Nižná.
Mikroprojekt pt. "SPISZ-KRAINA WIELU KULTUR"
2012-05-10
Gmina Łapsze Niżne w partnerstwie z Obec Osturňa realizowała mikroprojekt pt. "Spisz-kraina wielu kultur".
Mikroprojekt pt. "BEZPIECZNE POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE..."
2012-05-10
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie była Beneficjentem mikroprojektu pt. "Bezpieczne pogranicze polsko-słowackie-wymiana doświadczeń między służbami porządkowymi. Partnerem słowackim w projekcie były Dyrekcje Okręgowe Korpusu Policji z Preszowa i z Żyliny.
MIkroprojekt pt. "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM"
2012-05-10
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie była Beneficjentem projektu pt. "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na pograniczu polsko-słowackim". Partnerem słowackim była Dyrekcja Okręgowa Korpusu Policji w Preszowie.
Mikroprojekt pt. "STOP KRADZIEŻOM ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO..."
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "Stop kradzieżom zabytków dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego" wdrażany był przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie-beneficjenta projektu, Komendę Powiatową Policji Gorlicach-realizatora projektu oraz Dyrekcję Okręgową Korpusu Policji w Preszowie-partnera słowackiego.
Mikroprojekt pt. "SZLAKIEM MAŁEJ I DUŻEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ..."
2012-05-10
Gmina Uście Gorlickie wdrażała mikroprojekt pt. "Szlakiem małej i dużej architektury sakralnej Gminy Uście Gorlickie-II etap". Partnerem słowackim w projekcie była Obec Hervartov.
Mikroprojekt pt. "ŁĄCZĄ NAS WSPÓLNE TRADYCJE"
2012-05-10
Stowarzyszenie Pogranicza było beneficjentem projektu pt. "Łączą nas wspólne tradycje". Partnerem słowackim w projekcie było Hornošarišské osvetové stredisko.
Mikroprojekt pt. "NA TROPIE TRADYCJI-IDENTYFIKACJA DZIEDZICTWA..."
2012-05-10
Gmina Raciechowice wraz z Obec Hladovką realizowały mikroprojekt pt. "Na tropie tradycji-identyfikacja dziedzictwa kulturowego czterech gmin".
Mikroprojekt pt. "POLSKO-SŁOWACKIE LATO"
2012-05-10
Gmina Tokarnia, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Obec Vitanová realizowały mikroprojekt pt. "Polsko-Słowackie Lato".
Mikroprojekt pt. "UCHRONIĆ OD ZNISZCZENIA I ZAPOMNIENIA PRZYDROŻNE FIGURY..."
2012-05-10
Gmina Siepraw wraz z Obec Spišský Štvrtok zrealizowały projekt pt. "Uchronić od zniszczenia i zapomnienia przydrożne figury pogranicza polsko-słowackiego".
Mikroprojekt pt. "SZLAKI PO OBIEKTACH PAMIĄTKOWYCH..."
2012-05-10
Projekt pt. "Szlaki po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących Gminy Nowy Targ" realizowany był przez Gminę Nowy Targ we współpracy z Mikroregionem pod Poludnicou.
Mikroprojekt pt. "PONAD GRANICAMI GMINA PORONIN-MIKROREGION BARANEC"
2012-05-10
Gmina Poronin i Mikroregion Baranec to partnerzy projektu pt. "Ponad granicami Gmina Poronin – Mikroregion Baranec".
MIkroprojekt pt. "TATRY BEZ GRANIC-INTERNETOWY KONKURS WIEDZY"
2012-05-10
"Tatry bez granic – internetowy konkurs wiedzy", to pierwszy z projektów, którego Beneficjentem był Tatrzański Park Narodowy.Partnerem słowackim były Štátne lesy Tatranského národného parku.
Mikroprojekt pt. "TATRZAŃSKIE DZIEDZICTWO"
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "Tatrzańskie dziedzictwo" do drugi z projektów wdrażanych przez Tatrzański Park Narodowy. Partnerem słowackim w projekcie było Muzeum w Kieżmarku.
Mikroprojekt pt. "PRZENIKANIE KULTUR: POLSKO-SŁOWACKA WYMIANA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH"
2012-05-10
Miasto i Gmina Szczawnica zrealizowało mikroprojekt pt. "Przenikanie kultur: polsko-słowacka wymiana środowsk twórczych". Partnerem słowackim w projekcie było Mesto Spišská Belá.
Mikroprojekt pt. "WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI POGRANICZA..."
2012-05-10
Kolejnym z mikroprojektów realizowanych przez Miasto i Gminę Szczawnica był mikroprojekt pt. "Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym". Partnerem w projekcie było Mesto Spišská Belá.
Mikroprojekt pt. "JAK BARDZO JESTEŚMY..."
2012-05-10
"Jak bardzo jesteśmy do siebie podobni Gorlice – Bardejov"-to mikroprojekt zrealizowany przez Gorlickie Centrum Kultury. Partnerem słowackim w projekcie było Kultúrne a turistické centrum Bardejov,
Mikroprojekt pt. "ŚCIEŻKA ROWEROWO-PIESZA WOKÓŁ TATR..."
2012-05-10
Gmina Czorsztyn w partnerstwie z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu oraz Stowarzyszeniem dla rozwoju regionu Pienin i Zamagurza realizowały mikroprojekt pt. "Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr „Pienińska Pętla” –opracowanie dokumentacji technicznej".
Mikroprojekt pt. "POZNAWANIE SIĘ I INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTW "MAŁYCH OJCZYZN"..."
2012-05-10
Projekt pt. "Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru" wdrażany był przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach. Partnerem słowackim w projekcie była organizacja Cyprian z Czerwonego Klasztoru.
Mikroprojekt pt. "NOWY TARG-KIEŻMARK, TRANSGRANICZNA PREZENTACJA..."
2012-05-10
Beneficjentem projektu pt. "Nowy Targ - Kieżmark, transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej" było Miasto Nowy Targ. Partnerem słowackim w projekcie było Miasto Kieżmark.
Mikroprojekt pt. "SPISKIE KALENDARIUM IMPREZ..."
2012-05-10
Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy wraz z partnerem słowackim, którym było Mesto Spiśska Stara Ves zrealizował mikroprojekt pt. "Spiskie kalendarium imprez – wspólne korzenie, wspólne horyzonty".
Mikroprojekt pt. "TATRY ZAPRASZAJĄ!
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "Tatry zapraszają!" wdrażany był przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury. Partnerem słowackim w projekcie było Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.
Mikroprojekt pt. "SZLAK GÓRAL-SKI"
2012-05-10
"Szlak Góral-Ski" to drugi z mikroprojektów wdrażanych przez Tatrzańską Agencją Rozwoju, Promocji i Kultury.Partnerem słowackim w projekcie było Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.
Mikroprojekt pt. "INTEGRACJA REGIONALNA GMIN POGRANICZA..."
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "Integracja regionalna gmin pogranicza polsko-słowackiego – Jodłownik i Vitanova" realizowany był przez Gminę Jodłownik. Partnerem słowackim w projekcie była Obec Vitanova.
MIKROPROJEKT PT. "ROZSZERZENIE WSPÓŁPRACY GMIN DOBCZYCE I SARISSKIE MICHALANY..."
2012-05-10
"Rozszerzenie współpracy gmin Dobczyce i Sarisskie Michalany na polach kultury, rekreacji i turystyki przez włączenie nowych partnerów" to mikroprojekt wdrażany przez Gminę i Miasto Dobczyce we współpracy z Obec Šarišské Michaľany.
MIKROPROJEKT PT. "TATRA-INFO"-SYSTEM WYMIANY INFORMACJI..."
2012-05-10
Projekt pt. „TATRA-INFO” - system wymiany informacji turystycznej Podhale - Liptów" to owoc współpracy Biura Promocji Zakopane z Klastrem Liptov.
Mikroprojekt pt. "WSPÓLNE DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE..."
2012-05-10
Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie była beneficjentem projektu pt. "Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna".
Mikroprojekt pt. "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ GRANIC!"
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "Przedsiębiorczość bez granic!" wdrażany był przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy ze słowacką organizacją Velmax oraz Agencją Rozwoju Regionalnego Tatry - Spisz.
Mikroprojekt pt. "MUZYKA NA SZCZYTACH..."
2012-05-10
Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem wdrażało mikroprojekt pt. "Muzyka na Szczytach – Festiwal Artystyczny w Zakopanem". Partnerem słowackim była Základná Umelecká Škola.
Mikroprojekt pt. "PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II POD TATRAMI..."
2012-05-10
Mikroprojekt pt. "Pielgrzymki Jana Pawła II Pod Tatrami w Polsce i na Słowacji" stanowi efekt współpracy Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu ze Združeniem Region „Tatry” z Kieżmarku.
Mikroprojekt pt. "SĄDECKO-SPISKIE POGRANICZE-HISTORYCZNY TRAKT..."
2012-05-10
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wraz z partnerem słowackim, którym było Miasto Stara Lubovnia realizowało mikroprojekt pt. "Sądecko – Spiskie pogranicze – historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad".
Mikroprojekt pt. "15 LAT POLSKO-SŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EUROREGIONU TATRY
2012-05-10
"15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry" to mikroprojekt własny Związku Euroregion "Tatry" realizowany wspólnie ze Združeniem Region „Tatry”, które realizowało komplementarny mikroprojekt.