Piątek, 24 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Galeria - Szkolenie dla mikrobeneficjentów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w Nowym Targu w dniu 08.07.2016 // 2016-07-11