Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Forum Miast Euroregionu "Tatry"

Forum Miast Euroregionu "Tatry"2013-12-04
W dniu 5-6 grudnia 2013 r. w Zakopanem odbędzie się Forum Miast Euroregionu "Tatry". Wydarzenie realizowane jest w ramach mikroprojektu pt. Forum Miast Euroregionu "Tatry" wdrażanego przez Gminę Miasto Zakopane we współpracy z Miastem Wysokie Tatry. Forum Miast Euroregionu „Tatry“ stanowi platformę do wymiany poglądów na temat problemów, z którymi borykają się na co dzień samorządy miejskie pogranicza, podzielenia się zdobytymi doświadczeniami i przygotowania do korzystania ze środków Unii Europejskiej w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK na lata 2014-2020. Program Forum Miast wzbogaci wizyta studyjna do wybranych polskich i słowackich miast, podczas której uczestnicy Forum zapoznają się z dobrymi praktykami i rezultatami zrealizowanych dotychczas transgranicznych projektów. Zwieńczeniem dwudniowych obrad będzie podpisanie przez przedstawicieli 22 miast członków Związku Euroregion "Tatry" deklaracji powołania stałego Forum Miast Euroregionu "Tatry".

Poniżej zamieszczamy program forum.