Niedziela, 01 października 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Folder pt." ZAGÓRZAŃSKO-ORAWSKA KONFRONTACJA KULTUR..."

Folder pt." ZAGÓRZAŃSKO-ORAWSKA KONFRONTACJA  KULTUR..."2012-03-20
Tytuł: Zagórzańsko-orawska konfrontacja kultur poprzez organizację cyklu imprez, wyd. Miasto Mszana Dolna, nakład: 2.000 egzemplarzy

Dwujęzyczny, polsko-słowacki folder powstał w celu  upowszechnienia wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego i turystów wiedzy o rezultatach mikroprojektu pt. Zagórzańsko-orawska konfrontacja kultur poprzez organizację cyklu imprez. W publikacji, stanowiącej podsumowanie projektu,  zaprezentowano informacje dotyczące partnerskiej współpracy między Miastem Mszana Dolna i Obec Nižná oraz działań zrealizowanych w ramach projektu, czyli cyklu 4 imprez pn.: Dni Mszany Dolnej, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Zagórzańskie Spotkania Chórów, Turniej Tańca Towarzyskiego.  Folder jest bogato ilustrowany fotografiami.