Niedziela, 25 lutego 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Euroregion "Tatry" z powinszowaniem Jabłonce

Euroregion "Tatry" z powinszowaniem Jabłonce2016-07-13
W dniu 12.07.2016 r. Wójt gminy Jabłonka i jednocześnie Przewodniczący Euroregionu „Tatry” Antoni Karlak otwarł wystawę rezultatów zrealizowanych mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

W otwarciu wystawy uczestniczyli goście z Polski oraz Słowacji, międzi innymi  Konsul Generalny Republiki Słowackiej Ivan Škorupą, Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry” Wendelin Haber, Przewodniczący Združenia Euroregion „Tatry” Ján Ferenčák, dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” Antoni Nowak, dyrektor Biura Združenia Euroregion „Tatry” Radoslava Krafčíková, członek Światowego Związku Żołnierzy Zarządu Głównego AK Maciej Jarosiński, dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY Agnieszka Pyzowska i wiceprezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Prażuch.

Po południu  na scenie Orawskiego Centrum Kultury zaprezentowały się zespoły ze Słowacji oraz Polski. Wystąpili: zespół folklorystyczny Maguráčik z Kežmarku, zespół taneczny FREEZE z Liptovského Mikuláša, zespół folklorystyczny Rosička z Dolného Kubína oraz zespół New Market Jazz Band z Nowego Targu.