Sobota, 13 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Euroregion „Tatry" na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

Euroregion „Tatry" na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich2016-05-16
W dniu 15.05.2015 r. Euroregion „Tatry" wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY prezentował efekty projektów zrealizowanych
z Programu Współpracy  Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz koncepcje projektów wdrażanych przez te instytucje
w programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W ramach atrakcji zorganizowano:

-prezentacje quada i rowera zakupionego dla Komendy Powiatowej Policji  w Nowym Targu w ramach mikroprojektów pt. Wzmocnienie działań z dziedziny usług turystycznych i ochrony środowiska na pograniczu polsko-słowackim poprzez większą integrację i skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa przez służby porządkowe i ratownicze oraz Wzmocnienie usług turystycznych i sportowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim – bez względu na porę roku,

-pokaz umiejętności jazdy na nartorolkach uczestników mikroprojektu pt. Śladami olimpijczyków zrealizowanego przez Gminę Nowy Targ.

Dla osób odwiedzających nasze stoisko czekała wystawa prezentująca efekty mikroprojektów zrealizowanych w PWT PL-SK 2007-2013 oraz I i II etap  Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokól Tatr.  Najmłodsi mogli wziąć udział w konkursie plastycznym.

Była to także doskonała okazja do rozmowy z pracownikami Euroregionu "Tatry" oraz EUWT na temat możliwości pozyskania środków na współpracę transgraniczną
w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, istniejących tras Szlaku wokół Tatr oraz przebiegu tych, które są planowane w ramach II etapu.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska!