Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Ekologiczny pokaz mody

Ekologiczny pokaz mody2013-11-27
W dniu 05.12.2013 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława  Orkana w Nowym Targu (Plac Słowackiego 13) odbędzie się ekologiczny pokaz mody.
Pokaz realizowany jest w ramach mikroprojektu pt. Utworzenie Centrum spotkań młodzieży polsko-słowackiej w Nowym Targu, którego Beneficjentem jest Zespół Szkół nr 1 im. Władysława  Orkana w Nowym Targu. Partnerem słowackim w projekcie jest Stredná umelecká škola z Kieżmarku. Głównym celem projektu jest stworzenie nowego obszaru wspólnych działań młodzieży pogranicza polsko- słowackiego poprzez wykorzystanie kulturowych walorów regionu w kreowaniu mody, oraz nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską  i słowacką społecznością na terenach przygranicznych. W ramach projektu przygotowana została infrastruktura do spotkań młodzieży pogranicza polsko - słowackiego i organizacji wspólnych wydarzeń plenerowych.  Kolejnymi  imprezami przygotowanymi przez Centrum Spotkań Młodzieży będą organizowane w amfiteatrze „Festiwal artystyczny młodzieży pogranicza polsko- słowackiego” oraz impreza plenerowa pod nazwą „Wspólne doświadczenia źródłem rozwoju”, w ramach której odbędzie się przygotowany przez uczniów pokaz mody inspirowanej kulturą, sztuką i przyrodą regionów transgranicznych, targi mody z udziałem absolwentów szkół, przedsiębiorców związanych z przemysłem modowym ze strony polskiej i słowackiej oraz prezentacja zwycięskich prac konkursowych.