Sobota, 09 grudnia 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Dodatkowe informacje do naboru na koncepcje projektów flagowych

Dodatkowe informacje do naboru na koncepcje projektów flagowych2015-06-22
W nawiązaniu do ogłoszonego naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 Wspólny Sekretariat Techniczny, opublikował  dodatkowy dokument pn. Szczegółowy opis działań kwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu. Dokument ten zawiera istotne informacje dla wnioskodawców dotyczące m.in. typów działań przewidzianych do dofinansowania w ramach Programu.