Czwartek, 30 listopada 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Broszura pt."PIENIŃSKA PĘTLA"

Broszura pt."PIENIŃSKA PĘTLA"2012-03-20
Tytuł: Pienińska Pętla, wyd. Gmina Czorsztyn, nakład: 500 egzemplarzy

Broszura przedstawia podstawowe informacje o mikroprojekcie pt. Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr „Pienińska Pętla” –opracowanie dokumentacji technicznej oraz zawiera krótką wzmiankę na temat atrakcji turystycznych regionu pogranicza Pienińskiego  Gminy Czorsztyn oraz Zamagurza. W ramach mikroprojektu opracowano dokumentację techniczną do budowy ścieżki rowerowo-pieszej biegnącej wzdłuż przełomu Dunajca - od zapory w Sromowcach Wyżnych do kładki rowerowo-pieszej w Sromowcach Niżnych. Jak dowiadujemy się z ulotki  ścieżka będzie miała długość około  10 km, a jej szerokość wynosić będzie 2 metry. Planowany przebieg ścieżki po stronie polskiej  i kolejne etapy powstawania  ilustruje mapka zamieszczona w broszurze. 

Partner słowacki - Stowarzyszenie dla rozwoju Pienin Zamagurza zrealizował już podobny projekt polegający na budowie ścieżki po stronie słowackiej. Budowa analogicznej ścieżki po stronie polskiej sprawi, że turystyczny szlak zamknie się w swoistą pętlę, znacznie podnosząc atrakcyjność turystyczną Pienin i Zamagurza. Publikacja została wydana w polskiej i słowackiej wersji językowej.