Niedziela, 01 października 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Album pt. "TWÓRCY LUDOWI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"

Album pt. "TWÓRCY LUDOWI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO"2012-03-21
Tytuł: Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego, tekst: Wojciech Molendowicz, wyd. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, ss. 69, Nowy Sącz 2010, nakład: 1.500 egzemplarzy
Album wydany w języku polskim, słowackim oraz angielskim jest jednym z produktów mikroprojektu pt. Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego. Publikacja ta promuje dorobek twórców ludowych z terenów pienińsko-gorczańskich (Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica, Lechnica )oraz pokazuje ich pasje i dorobek artystyczny. Album przybliża znaczną część  kultury i tożsamości tego regionu poprzez zaprezentowanie artystów tworzących w  takich  dziedzinach rękodzielniczych jak: haft, koronkarstwo, krawiectwo góralskie, malarstwo na szkle, malarstwo na płótnie, zdobienie pisanek, zdobienie naczyń,  tworzenie witraży, wikliniarstwo, snycerstwo, rzeźba,  lutnictwo,  wyrabianie replik zbroi rycerskich,  czy…poezja.

Jak czytamy we wstępie albumu pt. Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego  do wydania tej publikacji zainspirowały nas rozmowy z polskimi twórcami ludowymi. Przyznają oni, że choć żyją tak blisko Słowaków, to tak naprawdę bardzo mało o nich wiedzą. Niewiele jest okazji do spotkań twórców ludowych z Polski i Słowacji, a co za tym idzie, niewiele jest okazji do roboczych kontaktów, wymiany doświadczeń, czy po prostu ludzkiego i sąsiedzkiego poznania się. Dotychczas najczęściej kontakty te ograniczały się do wąskiej grupy osób prezentujących swój dorobek na festynach, pokazach i rzadkich warsztatach ukazujących ginące zawody. Ten album ma być nową jakością w tych sąsiedzkich kontaktach.