Czwartek, 30 listopada 2023 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Album pt. "SZCZAWNICA I PIENINY. TATRY BIELSKIE I BIAŁA SPISKA"

Album pt. "SZCZAWNICA I PIENINY. TATRY BIELSKIE I BIAŁA SPISKA"2012-03-20
Tytuł: Szczawnica i Pieniny. Tatry Bielskie i Biała Spiska,wyd. Miasto i Gmina Szczawnica, ss. 96, Szczawnica 2010, nakład: 1.000 egzemplarzy

Album promuje walory przyrodnicze Szczawnicy i Pienin oraz Białej Spiskiej i Tatr Bielskich. W prezentowanym wydawnictwie albumowym znalazły się liczne fotografie ukazujące jeden  z najpiękniejszych i najbogatszych kulturowo oraz przyrodniczo regionów pogranicza polsko-słowackiego. Album powstał w ramach mikroprojektu pt. Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym. Publikację wykonano w trzech wersjach językowych (polskiej, słowackiej i angielskiej).