Niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta2016-04-28
Informujemy, że decyzją Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 z dnia 31.03.2016 r. zaktualizowano zapisy Podręcznika Beneficjenta. Aktualna wersja Podręcznika znajduje się tutaj.