Czwartek, 23 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

105 wniosków złożonych do Euroregionu "Tatry" w trzecim naborze

105 wniosków złożonych do Euroregionu "Tatry" w trzecim naborze2012-08-01
Miło nam poinformować,  że  do dnia 31.07.2012 r. do biura Związku  Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu  wpłynęło 105 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach trzeciego naboru Programu  Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -  Republika Słowacka 2007-2013. Świadczy to o dużym zainteresowaniu Programem i realizacją polsko-słowackich przedsięwzięć transgranicznych o charakterze „ludzie dla ludzi”. Łączna kwota dofinansowania złożonych wniosków wynosi 4 mln 27 tys. euro, co znacznie przekracza środki z EFRR w wysokości  2 mln 38 tys. euro, jakimi dysponuje Euroregion „Tatry” na dofinansowanie projektów. Obecnie trwa ocena formalna i kwalifikowalności  mikroprojektów. O wynikach  poinformujemy po jej  zakończeniu.